top of page

Nederlands - Goodmesh Disclaimer

Algemeen

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar elders op deze website wordt verwezen en/of vermeld. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.


Gebruik van deze website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij (Goodmesh BV) streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Desondanks kan de informatie onjuistheden bevatten. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Verwijzingen naar andere websites

Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden aanbieden, betekent dit niet dat Goodmesh BV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is geheel voor eigen risico. Goodmesh BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet geverifieerd door Goodmesh BV.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn eigendom van Goodmesh BV of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goodmesh BV of de rechtmatige toestemming van de eigenaar tenzij anders aangegeven. U mag informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

De bescherming van berichten die u naar Goodmesh BV verzendt, is niet gegarandeerd. Wij garanderen niet dat aan ons verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken ervan.

Toepasselijk recht:

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze website.

Wijzigingen

Goodmesh BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen. Het verdient aanbeveling regelmatig te controleren of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

 

Nederlands - Goodmesh Disclaimer

 

Algemeen

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, omvat alle voorwaarden die zijn opgenomen of die oudsten op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

 

Gebruik van deze website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg verzekerd. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij (Goodmesh BV) streven opgesteld dat de informatie juist, volledig en actueel is. Desalniettemin kan de informatie bevatten. Wij kunnen dan ook aansprakelijkheid accepteren voor schade als gevolg van het gebruik van deze website.

 

Verwijzingen naar andere websites

Wanneer wij hyperlinks van verwijzingen naar websites van aanbieding aanbieden, bevatten dit niet dat Good BV de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Goodmesh BV omvatt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik van de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Goodmesh BV niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten zijn eigendom van Goodmesh BV van zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet het materiaal op deze website te kopiëren, te ver sturen, te meer, openbaar te maken van tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke schriftelijke toestemming van Goodmesh BV van rechtmatige toestemming van de rechthebbende, niet aangegeven . U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Goodmesh BV zendt, is niet gegarandeerd. Wij niete gegevens naar ons gestuurde-mails van andere betalingen tijdig worden en verwerkt en verwerkt en verwerkte gevolgen van het niet van te laat ontvangen van ontvangen.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitvoering te uitvoering over voorkomen in verband met deze website kunnen ontstaan.

 

Wijzigingen

Goodmesh BV van het recht voor de op deze informatie, met behulp van de tekst van gebruik deze bepalingen te allen tijde te gebruiken zonder afgeleide aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om regelmatig na te gaan van de via deze internetsite aangeboden informatie, met informatie van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

bottom of page