top of page
Goodmesh Concours 2021

DEADLINE 31 JULI 2021

Belangrijke opmerking: Hoewel wordt samengewerkt met niet-muzikale kunstvormen, blijft dit Concours een muziekwedstrijd en dienen de andere kunstvormen als verrijking van de uitgevoerde muziek en niet als een aparte categorie die in technische zin moet worden beoordeeld. Goodmesh vereist echter wel dat elke deelnemer een diploma in hun kunstvak bezit.

In te leveren materialen:

  • Volledig ingediend online aanvraagformulier hieronder

  • Bijgevoegd CV met foto('s) van alle deelnemers in pdf-formaat, samengevoegd tot één bestand

  • Bijgevoegd diploma of bewijs van inschrijving in een muziek- en/of kunstinstelling in pdf-formaat

  • Aanvraagkosten van € 90 per aanvraag 

  • Tot een videopresentatie van 4 minuten van jezelf en een conceptvoorstel verzonden in YouTube/Vimeo-link

Upload bestand
Upload bestand

De video mag niet langer duren dan 4 minuten: 2-3 minuten moet een mondelinge presentatie en introductie van de artiesten en het concept van de performance zijn, gefilmd achter een wit scherm*; 1-2 minuten moet een preview bevatten van het laatste optreden met alle deelnemende leden


*De ingediende video mag alleen de presentatie van jezelf als artiesten en het conceptvoorstel bevatten en NIET het uiteindelijke project. Het concept in uw presentatievideo is echter definitief, wat betekent dat er geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht na het indienen van de eerste aanvraag. Indien toegelaten in de eindronde dienen deze concepten gerealiseerd te worden zoals beschreven; anders behoudt de Concourscommissie zich het recht voor om de deelnemer te diskwalificeren.

Om de aanvraag te voltooien, wordt u doorgestuurd om de vergoeding te betalen.

bottom of page